Arrangemang

Detta händer 2020!

Panoramio Google maps

Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening inbjuder till kransnedläggning vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken (Tegeluddsvägen på väg mot Siljaterminalen) fredagen den 13 mars kl 1300. Efter kransnedläggningen blir det en kaffestund.

 Årsmötet genomförs tisdagen 21 april kl 1800 på Armémuseum. Efter mötet blir vi guidade på utställningen ”I rikets tjänst”. Där möter vi kvinnorna som arbetade inom svensk underrättelsetjänst under andra världskriget. Under krigsåren var Stockholm en viktig spelplan för flera länders underrättelseverksamhet. Även Sverige deltog i detta spel med att spana, infiltrera och avlyssna främmande makt. Den här utställningen lyfter fram den relativt okända historien om de kvinnor som verkade inom Sveriges underrättelsetjänst under andra världskriget. Särskild inbjudan kommer.

fnmonu

Alla är alltid välkomna att närvara vid Veterandagen på Gärdet (väster om Sjöhistoriska museet) fredagen 29 maj.

Invalidkyrkogården Ulriksdal

Vi besöker Ulriksdal slott söndagen 14 juni för att berätta om tiden som krigsinvalidinrättning. Särskild inbjudan kommer.

Söndagen den 30 augusti besöker vi Pontonjärsparken och före detta Garnisonssjukhuset område. Ni får höra om Svea ingenjörkårs kasernområde, Garveriet, Finska lätta dragonerna förläggning och Garnisonssjukhuset. Dag Eckerberg och Claes Grafström är era ciceroner. Särskild inbjudan kommer.

Torsdagen den 24 september blir det Spionvandring med Thomas Roth. Den börjar kl 1700 vid Armémuseum. Särskild inbjudan kommer.