Arrangemang

Detta händer 2019!

Panoramio Google maps

Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening inbjuder till kransnedläggning
vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken (Tegeluddsvägen på väg mot
Siljaterminalen) onsdagen den 13 mars kl 1300. Efter kransnedläggningen
blir det en kaffestund.

2019-2

Årsmötet genomförs tisdagen 16 april kl 1800 på Armémuseum. Efter
mötet blir vi guidade på utställningen Segerns pris som handlar om troféerna
som togs i samband med slaget vid Narva 1700. Särskild inbjudan kommer.

2019-3

Vi besöker Dalarö skans i maj-juni. Nuvarande skans började anläggas
1656 av Johan Peter Kirstenius på uppdrag av Karl X Gustav. Byggnaden
blev 1935 byggnadsminne och hyser idag en festvåning för privata
tillställningar som bröllop. Byggnaden ägs och förvaltas av Statens
fastighetsverk. Särskild inbjudan kommer.

fnmonu

Alla är alltid välkomna att närvara vid Veterandagen på Gärdet (väster om
Sjöhistoriska museet) onsdagen 29 maj.

2019-5

Invalidkyrkogården Ulriksdal

Vi besöker Ulriksdal slott söndagen 15 september för att berätta om tiden
som krigsinvalidinrättning. Särskild inbjudan kommer.