KONTAKT


Ordförande

Claes Grafström
claes.grafstrom@telia.com

Sekreterare

Johan René

Styrelse

Thomas Roth
Nils Ericsson
Thomas Eckered

Alla bilder tagna av Claes Grafström, Eva Grafström eller Thomas Eckered om inget annat anges. Dessa personer äger rättigheterna till sina bilder. Vill du använda någon bild är du välkommen att kontakta föreningen via ordförandes mailadress ovan.